CD's

2013: Agua Azul Live
2009: Âmbar
2007: Canções do Coração

“De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Contractant heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen, verspreiden e.d..”

Als u een cd wilt kopen, stuur dan even een mailtje via de contactpagina. De cd's kosten 10.- per stuk, porto 2,50.