Skip to content

Privacyverklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Agua Azul verwerkt van haar contacten, hierna te noemen ‘’u’’. Agua Azul bestaat uit de leden: zangeres Maybelline Broekhuijsen, gitarist John Jacobs en pianist Gerard Vogel.

De website www.agua-azul.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten wordt u ter beschikking gesteld door The Touch. Middelweg Oost 32, K.v.K. Utrecht . Het nummer zal u op verzoek worden verstrekt. Het kan hier wegens kans op misbruik niet worden getoond. The Touch is bereikbaar via info@agua-azul.nl en tel. nr. 0343 59 31 50

Agua Azul is onderdeel van The Touch en wordt verder genoemd ‘’Agua Azul’’.

Indien u persoonsgegevens aan Agua Azul  verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.Agua Azul bewaart uw persoonsgegevens om contacten te kunnen onderhouden en u op de hoogte te houden van de muziekprogramma’s, specifiek bedoeld voor zorginstellingen.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke 
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  The Touch: Middelweg Oost 32, K.v.K. Utrecht . Het nummer zal u op verzoek worden verstrekt. Het kan hier wegens kans op misbruik niet worden getoond.
  The Touch is bereikbaar via info@agua-azul.nl , tel. nr. 0343 59 31 50
 2. Welke gegevens verwerkt Agua Azul, voor welk doel en op welke grondslag
  2.1 ​In het kader van haar zakelijk functioneren en de bedrijfscontinuïteit worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  Uw naam (verantwoordelijke voor het boeken van optredens) en uw zakelijk mailadres. Deze persoonsgegevens zijn door u vrijwillige verstrekt in een mondeling of schriftelijk mailcontact. U bent niet verplicht om deze persoonsgegevens te verstrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt ontvangt u geen informatie over muziekoptredens.

  2.2 Agua Azul verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende ​doeleinden:
  a) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen ​van de van u verkregen informatie. 
  b) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van ​offertes, bevestigingen en facturen. Verder wordt informatie gemaild over muziekprogramma’s van Agua Azul, haar leden en enkele andere speciale muziekprogramma’s voor zorginstellingen (door andere muzikanten dan Agua Azul).

  2.3​ E-mail berichtgeving (opt-out):
  Agua Azul gebruikt uw mailadres om u te informeren over muziekprogramma’s van Agua Azul en haar leden, en enkele andere speciale muziekprogramma’s voor zorginstellingen (door andere muzikanten dan Agua Azul en haar leden).

  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een eenvoudig mailtje terug te sturen met ‘’Graag afmelden’’, zoals vermeld onderaan elke mailing. Agua Azul zal uw mailadres dan direct uit de mailinglijst halen.

  2.4 Agua Azul zal de persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

  2.5 Agua Azul maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.
 3. Bewaartermijnen
  Uw naam en mailadres en gegevens over reeds uitgevoerde optredens worden bewaard, zolang als Agua Azul muziekoptredens in zorginstellingen kan verzorgen, dit in het kader van een goede bedrijfsvoering. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

  Ook gegevens zoals die de fiscale wetgeving (‘de Belastingdienst’) vraagt (zoals facturen) en die nodig kunnen
  zijn voor de fiscale bedrijfsvoering worden verplicht tenminste 7 jaar bewaard.
 4. Beveiligingsmaatregelen 
  ​Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Agua Azulpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  5.1 ​Via het mailadres van Agua Azul  (info@agua-azul.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Agua Azul  zal uw verzoek in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk, maar wel binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

  5.2 ​Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens per mail (info@agua-azul.nl) contact opnemen met Agua Azul. Agua Azul zal zo spoedig mogelijk, maar wel binnen een maand na ontvangst reageren en uw wens inwilligen.

  5.3 ​Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan info@agua-azul.nl. Agua Azul zal zo spoedig mogelijk, maar wel binnen een maand na ontvangst reageren.

  5.4 U kunt over het Privacybeleid van  Agua Azul een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de contactgegevens staan op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens
 6. Privacybeleid andere websites
  Op www.artiestvooru.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.
 7. Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  Cookies
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

  Waarom gebruiken wij cookies?
 • Om de website beter te laten functioneren.
 • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
 • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

  Welke cookies gebruiken we op deze website?

  Google Analytics cookies
  Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

  Social media cookies
  Op onze website vindt u links waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

  Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
  Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

  Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.
 1. Uw IP adres
  Als u de website artiestvooru.nl gebruikt, wordt uw IPadres opgeslagen. Wij hebben hier toestemming voor, omdat geen enkele website kan functioneren zonder dit mechanisme. De grondslag voor het gebruik van uw IPadres is ”gerechtvaardigd belang”: de website kan anders niet toegankelijk gemaakt worden.

  Uw IP adres wordt niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerkingsdoel. Uw IP adres staat 31 dagen in de backup bij de provider. De reden voor deze bewaartermijn is dat terugzocht moet kunnen worden, als er problemen zijn geweest, door welk IP die mogelijk veroorzaakt zijn.

  IP adressen van Spamrobots en degelijke, en IP adressen die inbraakpogingen doen worden geblokkeerd en permanent op een zwarte lijst gezet.
 1. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.agua-azul.nl bekendgemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.